Open Office Calc

Apache Open Office Calc to arkusz kalkulacyjny, o którym zawsze marzyłeś. Dla nowicjuszy jest intuicyjny i łatwy do opanowania, a profesjonalni poszukiwacze danych i kruszenia liczb docenią szeroki zakres zaawansowanych funkcji.

DataPilot to zaawansowana technologia, która ułatwia pobieranie surowych danych z korporacyjnych baz danych, ich zestawianie, podsumowywanie i przekształcanie w sensowne informacje.

Formuły języka naturalnego pozwalają tworzyć formuły przy użyciu słów (np. „sprzedaż – koszty”).

Inteligentny przycisk sumy automatycznie wstawia funkcję sumy lub sumy częściowej, w zależności od kontekstu.

Kreatory prowadzą użytkownika przez wybór i wykorzystanie szerokiego zakresu zaawansowanych funkcji arkusza kalkulacyjnego, można też pobrać szablony z naszego repozytorium Szablony, aby uzyskać gotowe rozwiązania dla arkuszy kalkulacyjnych.

Style i formatowanie ułatwiają stosowanie elastycznych opcji formatowania komórek, w tym dowolnego obracania zawartości, szablonów, tła, obramowania i wielu innych. Możesz być swoim własnym ekspertem od arkuszy kalkulacyjnych dzięki szablonom z wbudowanymi funkcjami, co pozwala skoncentrować się na prawdziwej pracy.

Menedżer scenariuszy umożliwia analizę „co by było, gdyby…” za pomocą jednego przycisku – np. porównanie rentowności dla wysokich / średnich / niskich prognoz sprzedaży.

Komponent solwera Calc’a pozwala na rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych, gdzie optymalna wartość danej komórki arkusza kalkulacyjnego musi być obliczona na podstawie ograniczeń podanych w innych komórkach.

Obsługa wielu użytkowników – zachęcaj do wspólnej pracy nad arkuszami kalkulacyjnymi. Udostępniając arkusz kalkulacyjny, inni użytkownicy mogą łatwo dodać do niego swoje dane. Właściciel arkusza może następnie łatwo zintegrować nowe dane za pomocą kilku kliknięć. Ta funkcja współpracy pomaga uniknąć konfliktów przy edycji.

Arkusze kalkulacyjne można zapisywać w formacie OpenDocument – nowym międzynarodowym standardzie dla dokumentów biurowych. Ten format oparty na XML oznacza, że nie jesteś przywiązany do programu Calc. Możesz uzyskać dostęp do swoich arkuszy kalkulacyjnych z dowolnego oprogramowania zgodnego z OpenDocument.

Możesz swobodnie importować swoje stare arkusze kalkulacyjne Microsoft Excel lub zapisać swoją pracę w formacie Excel, aby wysłać ją do osób używających produktów Microsoft. Calc jest w stanie odczytać pliki .xlsx utworzone za pomocą Microsoft Office 2007 lub Microsoft Office 2008 dla Mac OS X.

Jeśli chcesz wysłać swoje wyniki komuś, kto nie ma zainstalowanego arkusza kalkulacyjnego, to użyj formatu Portable Document Format (.pdf) – nie trzeba kupować ani instalować żadnego dodatkowego oprogramowania.